Ffioedd Claddu Mynwent Cefnfaes (Ebrill 2022)O FEWN Y GYMUNEDTU ALLAN I’R GYMUNED
Agor bedd newydd neu blot llwch
(gan gynnwys ffi hawl claddu a gosod carreg)
£324.00£1,000.00
Ail agor bedd neu blot llwch£144.00£500.00
Ffi claddu plentyn£0.00£0.00
Ffî ymchwil i fedd£40.00£40.00