Llwybrau ardal Llanwnda

Mae Cyngor Cymuned Llanwnda yn gyfrifol am gynnal a chadw nifer o lwybrau cyhoeddus yn yr ardal