Cyngor Cymuned Llanwnda
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ar y 16eg o Fedi, 2020 am 7yh. Estynnir croeso cynnes i aelodau o'r cyhoedd i'r cyfarfod hwn.

The Annual Llanwnda Community Council meeting will take place on the 16th of September, 2020 at 7pm.

Hawliau etholwyr i archwilio cyfrifion Cyngor Cymuned Llanwnda rhwng 1af o Orffennaf 2020 a 28ain o Orffennaf 2020. Drwy gysylltu gyda'r clerc - Eleri Thomas ar 01286 881156 neu 07989117187 rhwng yr oriau 6yh a 9yh.

Hoffwn gyhoeddi fod Cyfrifon Cyngor Cymuned Llanwnda 2018 - 2019 ar gael i'w gweld o'r 1af o Orffennaf - 26ain o Orffennaf drwy gysylltu a'r clerc.

Mrs Eleri Thomas

E-bost: clercllanwnda@yahoo.co.uk neu rhif ffôn - 07989117187.

Load More...

Llanwnda Community Council’s catchment area includes the villages of Rhosgadfan, Rhostryfan, Rhos Isaf, Dinas, Llanwnda and Saron.  The nearest town is Caernarfon with it’s historical castle.

Around 2000 reside in approximately 800 homes within Llanwnda.  There are three schools, namely Rhosgadfan, Rhostryfan and Felinwnda.  There are also numerous small businesses in the area including farm guesthouses, garages, restaurants and outdoor pursuit shops.

The main attraction of the area is the fantastic landscape, with its imposing mountains, numerous public footpaths and the opportunity to see and be amongst the area’s wildlife.