Ffioedd Claddu Mynwent Cefnfaes (Ebrill 2019)  
    O FEWN Y GYMUNED TU ALLAN I’R GYMUNED
Ffî hawl claddu (gan gynnwys gosod carreg) £150.00 £500.00
Claddu £120.00 £500.00
Ffî claddu llwch £120.00 £500.00
Ffi claddu plentyn £0.00 £0.00
Ffî ymchwil i fedd £25.00 £25.00