Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanwnda

Mae nifer o Gynghorwyr ar y Cyngor, gyda phob un yn cynrhychioli ei b(ph)entref.

Gwilym Thomas Aelod – Rhosgadfan

Ty’n y Pant, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd LL54 7RA

Rhodri Dwyfor   Aelod – Rhosgadfan

Cyfanwel, 3 Llety, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd LL54 7HY

Peter Roberts    Aelod – Rhosgadfan

14 Bro Cadfan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Michelle Williams    Aelod – Rhosgadfan

Brithdir, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Tom Ellis    Aelod – Dinas

Hen Gastell, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Aeron M.Jones    Cynghorydd Sir

2 Gernant, Bethesda Bach, LL54 5SJ

Elin Evans    Aelod – Dinas

Bro Dawel, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YG

Huw Rowlands  Aelod – Dinas

Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd LL54 7EF

Bryn Hughes    Aelod – Rhostryfan

11 Bro Wyled, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LP

Gwilym Ll.Williams    Aelod – Rhostryfan

Gilwern Uchaf, Maes Tryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EH

Nerys Evans    Aelod – Rhostryfan

Bryn Melyn, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ND

Jason Hunt    Aelod – Rhostryfan

19 Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LP

Aelodau Is-Bwyllgorau

Pwyllgor gweinyddol a chyllid:

 • Jason Hunt
 • Michelle Williams
 • Aeron M Jones
 • Bryn Hughes

Pwyllgor y Fynwent:

 • Gwilym Williams
 • Nerys Evans
 • Michelle Williams
 • Gwilym Thomas
 • Bryn Hughes

Pwyllgor goleuadau a llwybrau:

 • Tom Ellis
 • Gwilym Thomas
 • Elin Evans

Cynrychiolwyr y cyngor ar bwyllgorau ychwanegol:

 • Nerys Evans – Llywodraethwyr Ysgol Rhostryfan
 • Peter Roberts – Llywodraethwyr Ysgol Rhosgadfan
 • Tom Ellis – Llywodraethwyr Ysgol Felinwnda
 • Elin Evans – Llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen
 • Jason Hunt – Cynrychiolyddd Pwyllgor Pentref Rhostryfan
 • Huw Rowlands – Cynrychiolydd Pwyllgor Un Llais Cymru
 • Gwilym T, Michelle + Aeron – Grwp Cyswllt Chwarel Moel Tryfan

Clerc y Cyngor

Eleri Thomas

1 Greenbank, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DP

(01286) 881156 / 07989117187    clerc@cyngorllanwnda.co.uk