Mae nifer o Gynghorwyr ar y Cyngor, gyda phob un yn cynrhychioli ei b(ph)entref.

 

AELODAU RHOSGADFAN

GWILYM THOMAS

Ty’n y Pant, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd LL54 7RA

Cofrest Buddiant

PETE ROBERTS

14 Bro Cadfan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Cofrestr Buddiant

MICHELLE WILLIAMS 

Brithdir, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Cofrest Buddiant 

SEDD WAG

 

AELODAU DINAS

TOM ELLIS

Hen Gastell, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Cofrestr Buddiant

AERON M JONES (Cynghorydd Sir)

2 Gernant, Bethesda Bach, LL54 5SJ

Cofrestr Buddiant

ELIN EVANS

Bro Dawel, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YG

Cofrestr Buddiant

HUW ROWLANDS

Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd LL54 7EF

Cofrestr Buddiant

AELODAU RHOSTRYFAN

ALAN HUGHES

4 Cae’r Eglwys, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd

Cofrestr Buddiant

GWILYM WILLIAMS

Gilwern Uchaf, Maes Tryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EH

Cofrestr Buddiant

NERYS EVANS

Bryn Melyn, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ND

Cofrestr Buddiant

JASON HUNT

19 Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LP

Cofrestr Buddiant

AELODAU IS-BWYLLGORAU

 

PWYLLGOR GWEINYDDOL A CHYLLID

 • Jason Hunt
 • Michelle Williams
 • Aeron M Jones
 • Sedd Wag

PWYLLGOR Y FYNWENT

 • Gwilym Williams
 • Nerys Evans
 • Michelle Williams
 • Gwilym Thomas
 • Sedd Wag

 

PWYLLGOR GOLEUADAU A LLWYBRAU

 • Tom Ellis
 • Gwilym Thomas
 • Elin Evans

CYNRYCHIOLWYR Y CYNGOR AR BWYLLGORAU YCHWANEGOL

NERYS EVANS

Llywodraethwyr Ysgol Rhostryfan

PETER ROBERTS

Llywodraethwyr Ysgol Rhosgadfan

TOM ELLIS

Llywodraethwyr Ysgol Felinwnda

ELIN EVANS

Llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen

JASON HUNT

Cynrychiolyddd Pwyllgor Pentref Rhostryfan

HUW ROWLANDS

Cynrychiolydd Pwyllgor Un Llais Cymru

GWILYN THOMAS, MICHELLE WILLIAMS, AERON JONES

Grwp Cyswllt Chwarel Moel Tryfan

 

CLERC Y CYNGOR

 

GILLIAN THOMAS

1 Y Dreflan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd. LL54 7HP

07979 438 307    clercllanwnda@yahoo.co.uk

S22C-6e21102209000