Mae deuddeg sedd ar y Cyngor gyda pedwar cynghorwyr yn cynrychioli ei b(ph)entref

Aelodau Rhosgadfan

Ty’n Pant, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 7RA 

COFRESTR BUDDIANT

Brithdir, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd. LL54 7ET

COFRESTR BUDDIANT

Cartrefle, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 7HT

COFRESTR BUDDIANT

Aelodau Rhostryfan

Bryn Melyn, Rhosisaf, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 7ND

COFRESTR BUDDIANT

19 Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 7LP

COFRESTR BUDDIANT

Gilwern Uchaf, Maes Tryfan, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 7EH

COFRESTR BUDDIANT

4 Cae’r Eglwys, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd.  

COFRESTR BUDDIANT

Aelodau Dinas

2 Gernant, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 5SJ

COFRESTR BUDDIANT

Hen Gastell, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 5SD

COFRESTR BUDDIANT

Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd.   LL54 7EF

COFRESTR BUDDIANT

Bro Dawel, Ffrwyd Cae Du, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 7YG

COFRESTR BUDDIANT

Is- Bwyllgorau

Jason Hunt – Michelle Williams – Alan Hughes – Aeron Maldwyn Jones

Gwilym Williams – Nerys Evans – Gwilym Thomas – Alan Hughes – Arwyn Herald Roberts

Michelle Williams – Elin Evans – Alan Hughes – Tom Ellis

Mae gan rhai aelodau hefyd rol ar bwyllgorau allanol

YSGOL RHOSGADFAN – Michelle Willams (Cychwyn fis Medi)

YSGOL RHOSTRYFAN – Nerys Evans

YSGOL FELINWNDA – Tom Ellis

Huw Rowlands

Gwilym Thomas – Michelle Williams – Aeron Jones

Clerc y Cyngor

1 Y Dreflan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd.  LL54 7HP

Rhif Ffon – 07979 438 307 

E. Bost – clercllanwnda@yahoo.co.uk