Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanwnda

Mae nifer o Gynghorwyr ar y Cyngor, gyda phob un yn cynrhychioli ei b(ph)entref.

Rhodri Dwyfor   Aelod – Rhosgadfan

Cyfanwel, 3 Llety, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd LL54 7HY

Peter Roberts    Aelod – Rhosgadfan

10 Y Dreflan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HP

Michelle Williams    Aelod – Rhosgadfan

Brithdir, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Tom Ellis    Aelod – Dinas

Hen Gastell, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Aeron M.Jones    Cynghorydd Sir

2 Gernant, Bethesda Bach, LL54 TSJ

Elin Evans    Aelod – Dinas

Bro Dawel, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YG

Sedd Wag  Aelod – Dinas

Bryn Hughes    Aelod – Rhostryfan

11 Bro Wyled, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LP

Gwilym Ll.Williams    Aelod – Rhostryfan

Gilwern Uchaf, Maes Tryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EH

Nerys Evans    Aelod – Rhostryfan

Bryn Melyn, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ND

Jason Hunt    Aelod – Rhostryfan

19 Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LP

Aelodau Is-Bwyllgorau

Pwyllgor gweinyddol a chyllid:

Pwyllgor y Fynwent:

Pwyllgor goleuadau a llwybrau:

Cynrychiolwyr y cyngor ar bwyllgorau ychwanegol:

Clerc y Cyngor

Eleri Thomas

(01286) 881156    clerc@cyngorllanwnda.co.uk