Llanwnda Community Councillors

The Community Council has a number of Councillors, each of whom represents his/her village.

Gwilym V Thomas Member – Rhosgadfan

Ty’n y Pant, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7RA

Rhodri Dwyfor   Member – Rhosgadfan

Cyfanwel, 3 Llety, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd LL54 7HY

Peter Roberts    Member – Rhosgadfan

14 Bro Cadfan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Michelle Williams    Member – Rhosgadfan

Brithdir, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Tom Ellis    Member – Dinas

Hen Gastell, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Aeron M.Jones    County Councillor

2 Gernant, Bethesda Bach, LL54 5SJ

Elin Evans    Member – Dinas

Bro Dawel, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YG

Huw Rowlands Member – Dinas

Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd LL54 7EF

Bryn Hughes    Member – Rhostryfan

11 Bro Wyled, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LP

Gwilym Ll.Williams    Member – Rhostryfan

Gilwern Uchaf, Maes Tryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EH

Nerys Evans    Member – Rhostryfan

Bryn Melyn, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ND

Jason Hunt    Member – Rhostryfan

19 Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LP

Sub-Committee Members

Administration & finance committee:

 • Jason Hunt
 • Michelle Williams
 • Aeron M Jones
 • Bryn Hughes

Cemetery committee:

 • Gwilym Ll Williams
 • Nerys Evans
 • Michelle Williams
 • Gwilym V Thomas
 • Bryn Hughes

Lighting & footpath committee:

 • Tom Ellis
 • Gwilyn V Thomas
 • Elin Evans

Representatives of the council on additional committees:

 • Nerys Evans – Llywodraethwyr Ysgol Rhostryfan
 • Peter Roberts – Llywodraethwyr Ysgol Rhosgadfan
 • Tom Ellis – Llywodraethwyr Ysgol Felinwnda
 • Elin Evans – Llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen
 • Jason Hunt – Pwyllgor Pentref Rhostryfan
 • Gwilym T, Michelle + Aeron – Grwp Cyswllt Chwarel Moel Tryfan
 • Huw Rowlands – Cynrychiolydd ar Bwyllgor Un Llais Cymru

Council Clerk

Eleri Thomas

(01286) 881156  / 07989117187

clerc@cyngorllanwnda.co.uk