Mae dalgylch Cyngor Cymuned Llanwnda yn cynnwys pentrefi Rhosgadfan, Rhostryfan, Rhos Isaf, Dinas, Llanwnda a Saron.  Y dref agosaf yw Caernarfon gyda’i chastell hanesyddol.

Mae oddeutu 2000 o bobl yn byw mewn tua 800 o gartrefi o fewn dalgylch Llanwnda.  Ceir yma dair ysgol gynradd, Rhosgadfan, Rhostryfan ac Ysgol Felinwnda, a cheir hefyd nifer o fusnesau bychain yn cynnwys gwestai fferm, modurdai, tai bwyta a siopau nwyddau awyr agored.

Prif atyniad yr ardal yw’r tirwedd godigog, gyda’i mynyddoedd hardd, llwybrau cyhoeddus niferus a chyfleon i wylio a bod yn rhan o fyd natur anhygoel.


I ddarganfod fwy am waith y Cyngor dilynwch y botymau islaw