Hoffwn gyhoeddi fod Cyfrifon Cyngor Cymuned Llanwnda 2018 - 2019 ar gael i'w gweld o'r 1af o Orffennaf - 26ain o Orffennaf drwy gysylltu a'r clerc.

Mrs Eleri Thomas

E-bost: clercllanwnda@yahoo.co.uk neu rhif ffôn - 07989117187.

Load More...

Mae dalgylch Cyngor Cymuned Llanwnda yn cynnwys pentrefi Rhosgadfan, Rhostryfan, Rhos Isaf, Dinas, Llanwnda a Saron.  Y dref agosaf yw Caernarfon gyda’i chastell hanesyddol.

Mae oddeutu 2000 o bobl yn byw mewn tua 800 o gartrefi o fewn dalgylch Llanwnda.  Ceir yma dair ysgol gynradd, Rhosgadfan, Rhostryfan ac Ysgol Felinwnda, a cheir hefyd nifer o fusnesau bychain yn cynnwys gwestai fferm, modurdai, tai bwyta a siopau nwyddau awyr agored.

Prif atyniad yr ardal yw’r tirwedd godigog, gyda’i mynyddoedd hardd, llwybrau cyhoeddus niferus a chyfleon i wylio a bod yn rhan o fyd natur anhygoel.